Time….. by James S.

Time..... by James S.

Time….. by James S.

Τι είναι ο χρόνος αν όχι ένας σιωπηλός τύραννος που μας υπενθυμίζει πως η ζωή  μας προσπερνά σε έναν στημένο αγώνα επιβίωσης.Πολλές φορές ξεχνάμε πώς είναι να ζείς πραγματικά,έχουμε γαντζωθεί  απο ανάγκες και ψευδαισθήσεις που άλλοι μας δίνουν για τροφή.Τα όνειρα είναι το μοναδικό φάρμακο,η αγάπη η μοναδική συντροφιά.Γεννιόμαστε για να χαθούμε,τουλάχιστον ας το κάνουμε θεαματικά,ασ κάνουμε την ζωή μας να αξίζει απο την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή….

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>